ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design


..........ออกแบบแผ่น ซีดี งานพรีเซ็นต์ต่างๆ ปัจจุบันแผ่นซีดี ราคาถูกมากๆ ดังการซื้อแผ่นเพื่อมาบันทึกข้อมูลต่างๆ แล้วแจกจ่ายแก่ลูกค้าในงานเทศกาลต่างๆ จึงเป็นที่นิยมมาก ขั้นตอนการจัดทำ คือ - เตรียมเนื้อหาภายในแผ่นซีดี - ออกแบบแผ่นซีดี - ออกแบบซอง/กล่องบรรจุซีดี (รับออกแบบและพิมพ์แผ่น/ซอง ถ้าจำนวนไม่เกิน 300 แผ่น)
 

ตัวอย่าง สั้นๆ
 
 
Copyright © Artnana Studio All rights reserved.

 
 
Í͡ẺâÅâ¡é  âÅâ¡é