ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
 
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design

..........จดหมายข่าว (Newsletter) ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน, 3 เดือน, 6 เดือน เป็นอีกหนทางหนึ่งทีเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี จดหมายข่าวทั่วไปจะพิมพ์ธรรมดาไม่มีการจัดวางให้สวยงาม และไม่สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านได้ ดังนั้น e-Newsletter จดหมายข่าวอิเลคทรอนิกส์ จึงเป็นหนทางเลือกที่ดี ใช้คู่กับโปรแกรม เมลิ่งลิสต์ ได้อย่างสบายๆ ง่าย แค่คลิกเดียวส่งไป ยังทุกอีเมล์เลย

 

 
 
 
Copyright © Artnana Studio All rights reserved.

 
 
Í͡ẺâÅâ¡é  âÅâ¡é