ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Designออกแบบโลโก้
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 
ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้ครับ
1.โอนเงินผ่านทางเค้าน์เตอร์ธนาคาร
ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
ประเภทบัญชี
 ออกแบบโลโก้ ไทยพาณิชย์  ย่อยโลตัส ฟอร์จูน ทาวน์  พัฒยา จันดากูล
240-2-01261-3
ออมทรัพย์
 ออกแบบโลโก้ กรุงเทพฯ  ย่อย ฟอร์จูน ทาวน์  พัฒยา จันดากูล
047-0-01930-8
ออมทรัพย์
 ออกแบบโลโก้ กรุงศรีอยุธยา  ฟอร์จูน ทาวน์  พัฒยา จันดากูล
253-1-40832-9
ออมทรัพย์
 ออกแบบโลโก้ กรุงไทย  กาฬสินธุ์  พัฒยา จันดากูล
404-0-99911-8
ออมทรัพย์
 
.แจ้งชำระเงิน 081- 303 4493
 
2.โอนเงินผ่านเครื่อง ATM
  ท่านสามารถทำรายการโอนเงินผ่านเครื่อง ATM โดยระบุเลขที่บัญชี และ จำนวนเงินที่ต้องการโอนให้ถูกต้อง โดยปฏิบัติตามขั้นตอน/คำแนะนำ จากเครื่อง ATM ของแต่ละธนาคารครับ
............. ชำระผ่าน อินเตอร์เน็ต ผ่านระบบของธนาคาร

  
หลังจากที่ท่านได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันการชำระค่าบริการของท่าน
แจ้งที่อีเมล์ artnana@gmail.com หรือ Line ID : artnanaa

รายละเอียดสำหรับออกเอกสารและการจัดส่งเอกสาร
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร / ออกใบกำกับภาษี กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3%
นายพัฒยา จันดากูล
9809/1 ซอยอนรรฆนาค 13 ถ.อนรรฆนาค ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
สำหรับลูกค้านิติบุคคลในกรณีซื้อบริการ ที่มีราคาเกิน 1,000 บาท สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% จากราคาค่าบริการได้ โดยหลังจากหักแล้วให้นำส่งเอกสารใบ หักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่อยู่ข้างต้น จากนั้นทางเราจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านตามที่อยู่ที่ได้ทำการสังซื้อกับเราไว้

พบปัญหา ติดต่อที่
ออกแบบโลโก้ อีเมล์ : artnana@gmail.com
ออกแบบโลโก้ มือถือ : 081 - 303 4493

 
 


Copyright © Artnana Studio All rights reserved.

 
 
ออกแบบโลโก้  โลโก้