ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design
ออกแบบโลโก้, โลโก้, logo, logo design, Logo, Logo Design


ลำดับขั้นตอนการทำงาน
เพื่อความรวดเร็วของการทำงาน กรุณาทำตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้

1. แจ้งความต้องการคร่าวๆ
ผู้จ้างแจ้งหรือส่งข้อมูลคร่าวๆ ของสิ่งที่ต้องการทำมาให้ อาร์ตนานา สตูดิโอ ได้ 4 ทาง email :artnana@gmail.com ,Fax, โทรศัพท์ หรือ คลิ๊กที่นี่

2. สอบถามรายละเอียดทั้งหมด
อาร์ตนานา สตูดิโอ รับข้อมูล และติดต่อกลับ เพื่อสอบถามรายละเอียดทั้งหมด ถึงลักษณะงาน รูปแบบ จำนวน และข้อตกลงต่างๆ สำหรับการผลิตงานชิ้นนั้นๆ

3. แจ้งราคา
เมื่อนำข้อมูลมาพิจารณาแล้ว อาร์ตนานา สตูดิโอ จะแจ้งรายละเอียดของงาน และราคารวมแก่ผู้จ้าง โดยที่จะเป็นการยืนยันโดย ทาง Fax, Email

4. โอนเงิน
เมื่อตกลงที่จะสั่งจ้างแล้ว ผู้จ้างต้องโอนเงินเข้า บัญชีของ อาร์ตนานา สตูดิโอ ที่จะแจ้งไปให้ เป็นค่ามัดจำ 50% หรือแล้วแต่ตกลง

5. ส่งหลักฐานการชำระเงิน
ผู้จ้าง ส่งหลักฐานการชำระเงิน และ เอกสารการสั่งซื้อ (Purchase Order หรือ เอกสารเสนอราคาของ อาร์ตนานา สตูดิโอ พร้อมลายเซ็น) มาให้ อาร์ตนานา สตูดิโอ ทาง Fax หรือ Scan ส่งมาที่artnana@gmail.com

6. ส่งงานต้นแบบ
อาร์ตนานา สตูดิโอ ออกแบบงานต้นแบบ และ ส่งให้ ผู้จ้างพิจารณา ถึงเรื่องของ ลักษณะการออกแบบ สีสัน การจัดวาง ขนาด

7. แจ้งจุดแก้ไข
เมื่อผู้จ้างพิจารณางานต้นแบบที่ส่งไปให้แล้ว ผู้จ้างจะต้องแจ้งจุดที่ต้องแก้ไขในงานต้นแบบนั้น กลับมาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง โดยที่จะเป็นการดี ถ้าส่งมาให้รูปแบบของFax พร้อมด้วย การชี้จุดแก้ไข ที่แน่นอน แต่ถ้าไม่มีจุดแก้ไข ก็จะข้ามไปในขั้นตอนการผลิตเลย

8. แก้ไขตามที่ต้องการ
อาร์ตนานา สตูดิโอ แก้ไขงานต้นแบบ ตามที่แจ้งมา และส่งงานตัวแก้ไข ให้พิจารณาอีกครั้ง

9. ผู้จ้าง แจ้งจุดแก้ไข ครั้งสุดท้าย
เมื่อผู้จ้างพิจารณางานที่แก้ไข ที่ส่งไปให้แล้ว ผู้จ้างจะต้องแจ้งจุดที่ต้องแก้ไขที่ยังมีหลงเหลืออยู่ ในงานแก้ไขนั้น กลับมาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องอีกครั้ง โดยที่จะเป็นการดี ถ้าส่งมาให้รูปแบบของ Fax พร้อมด้วย การชี้จุดแก้ไข ที่แน่นอน แต่ถ้าไม่มีจุดแก้ไข ก็จะข้ามไปในขั้นตอนการผลิตเลย

10. แก้ไขงานครั้งสุดท้าย
อาร์ตนานา สตูดิโอ แก้ไขงาน ตามที่แจ้งมา และส่งงานตัวแก้ไขสุดท้าย ให้พิจารณาอีกครั้ง

11. เข้าขั้นตอนการผลิต
อาร์ตนานา สตูดิโอ นำงานที่ได้รับการยืนยันในส่วนการออกแบบ จัดทำ Art work และบันทึกลง cd - rom

12. นัดวันส่งสินค้า
เมื่อจัดทำจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาร์ตนานา สตูดิโอ แจ้งและนัดวันส่งสินค้า และสอบถามถึงสถานที่ส่งสินค้าที่แน่นอน อีกครั้ง (EMS)

13. ชำระเงินส่วนที่เหลือ
เมื่อนัดวันเวลา สถานที่ส่งของได้แล้ว ผู้จ้างจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ 50% เข้าบัญชีของ อาร์ตนานา สตูดิโอ ที่จะแจ้งไปให้ หรือ แล้วแต่ตกลงว่าจะชำระอย่างไร ในกรณีส่งทาง EMS จะโทรแจ้ง วันและเวลาที่ส่ง และวันที่จะได้รับ และจบงานในเพียงขั้นตอนนี้

14. ส่งหลักฐานการชำระเงิน
หากเป็นงานที่ต้องส่งทางไปรษณีย์ ผู้จ้างจะต้อง ส่งหลักฐานการชำระเงินมาให้ อาร์ตนานา สตูดิโอ ทางFax หรือ Scan ส่งมาที่artnana@gmail.com เพื่อยืนยันการชำระเงิน

15. ส่งสินค้า
เมื่ออาร์ตนานา สตูดิโอ ได้รับเอกสารหลักฐานการชำระเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะส่งสินค้าให้ทางไปรษณีย์ทันที พร้อมทั้งเอกสารใบเสร็จรับเงินไปให้ด้วย ถ้าหลังจากแจ้งการส่งไปแล้ว 1 สัปดาห์ ยังมิได้รับสินค้า กรุณาติดต่อเราด่วนที่สุด


ด่วนที่สุด.. ส่งทางอีเมล์

ออกแบบโลโก้
Tel.\Fax. 043 -816 970
Mobile : 081-303 4493

Email : artnana@gmail.com
 
 
Copyright © Artnana Studio All rights reserved.

 
 
ออกแบบโลโก้  โลโก้