ตัวอย่างโลโก้ Pepsi ลักษณะโลโก้ที่จดทะเบียนและการนำไปใช้งานต่างๆ
 
ออกแบบโลโก้ ตัวอย่างโลโก้ปัจจุบันของ pepsi ที่ใช้จดทะเบียนลิขสิทธิ์
จะกำหนดสีชัดเจน เป็นสีแบนๆ ไม่ได้ใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์ปรับแต่งให้เกิดมิติแต่อย่างได
ออกแบบโลโก้ การนำไปใช้งาน มีการจัดวาง เพื่อให้เกิดความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ไม่ได้ยึดว่า ทุกอย่างต้องเหมือนที่จัดวางในต้นฉบับที่ยื่นจดทะเบียนเท่านั้น สามารถโยกย้ายตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ความสมดุลย์ ความเหมาะสมกับงานออกแบบนั้นๆ
ออกแบบโลโก้ การออกแบบสื่อส่งเสริมการขายต่างๆ สามารถเพิ่มเทคนิค คอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ไม่จำกัดรูปแบบ เพื่อความน่าสนใจ ของสื่อนั้นๆ และความต้องการของผู้ออกแบบ แต่ยังคงลักษณะของโลโก้ ต้นฉบับไว้
สีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ ให้ความรู้สึกและอารมณ์ อิทธิพลต่างๆ ของสีมีดังนี้
  สีแดง = อบอุ่น ตื้นเต้น   สีน้ำตาล = สุขุม เคร่งเครียด
  สีส้ม = ร้อนแรง สดใส   สีม่วง = หรูหรา กดดัน
  สีเหลือง = สดใส สว่าง   สีเทา = เศร้า ซึม เหงา
  สีชมพู = อ่อนหวาน   สีขาว = สะอาด บริสุทธิ์
  สีเขียว = มีชีวิตชีวา เย็นตา   สีดำ = ลึกลับ แอบแฝง ท้าทาย
  สีน้ำเงิน = สงบ เยือกเย็น